O firmie

GS Skarszewy Sp. z o.o. kontynuuje działalność swojej poprzedniczki – Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Skarszewach.

Spółka powstała z przekształcenia Spółdzielni i jest zarejestrowana w KRS z dniem 21.05.2014r. pod Nr 0000510480
 

Podstawową działalnością Spółki jest produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych.
 

Spółka posiada własne obiekty handlowe , magazynowe i gastronomiczno-hotelarskie wydzierżawiane zewnętrznym operatorom.
 

GS Skarszewy

Zarząd

Tadeusz Patoka
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Gerard Grosz

Członkowie Rady Nadzorczej

Grażyna Sugier
Andrzej Kołodziejczyk
Krzysztof Stolc
Marek Wysiecki